AAEAAQAAAAAAAAiGAAAAJDUzYzFmZGE4LWY5NGMtNDAwYi05OTgxLTYyOGU0YmJlNTVmYw_edited
advokat_møte
Advokatens utdannelse og praksis

 

Juridisk embetseksamen i 1992 med kriminologi som spesialfag. 

 

Advokaten har følgende jobberfaring:

 

8 års erfaring som saksforbereder og også som dommer i Trygderetten; en "særdomstol" som behandler anker over vedtak fattet bl.a. av NAV, KLP og SPK. Trygderetten er frittstående og selvstendig, og ikke en del av NAV.

 

To års erfaring som rådgiver (og i en periode også som fungerende direktør) i sekretariatet for Statens helsepersonellnemnd; et klageorgan som behandler klager fra helsepersonell over vedtak fattet etter helsepersonelloven, f.eks. tap av autorisasjon som lege eller sykepleier.

 

To års erfaring som underdirektør i Kultur- og kirkedepartementet, med hovedvekt på volds- og overgrepsproblematikk, arbeids- og tjenestemannsrett, forvaltnings- og offentlighetsrett, menneskerettigheter og religionsfrihet samt klagesaker vedr. helligdagslovens bestemmelser om åpningstider for faste utsalgssteder.

 

Advokat i eget advokatfirma siden 2005, med trygderett som spesialfelt. Advokaten jobber med trygdesaker på heltid, og kan derfor med rette kalles trygderettsadvokat. 

 

 

© 2015 av iTarget.no

Advokat Inga S. Kjernlie MNA, Nordahl Griegs gate 7, 2000 Lillestrøm 

 

 

Telefon: 41 40 82 92, E-post: advokat@kjernlie.no, Org.nr: 987 417 641